Home

BAS kontoplan 3010

Kontona i 30-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge exempel på användning) 3010: Försäljning eller arvoden/Utfört arbete: 3040: Försäljning av tjänster: 3041: Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 25%: 3042: Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 12%: 3043: Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 6%: 304 Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här Kontoplan BAS 2020 12 (43) 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 2340 Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig del 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut 2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut 2360 Långfristiga skulder till koncernföreta

Detta innebär att föreningar som enbart bedriver lagidrott redovisar sina intäkter på konto 3050 och använder således inte konto 3010-3040. 3010 -3040 Tävling/träning (Individuella idrotter) På konto 3010 - 3040 redovisas intäkter för tävlingsverksamheten i det fall idrottsverksamheten är en individuell tävlingsverksamhet BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Upattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter

BAS 2010, Rörelsens inkomster/intäkter - expowera

Välj kontoplan i menyn nedan. På bas.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies. Läs mer Jag accepterar. Denna typ av försäljning bokförs normalt på ett BAS-konto i intervallet 3000-3099. Detta kan dock variera lite mellan olika bokföringsprogram och vilken kontoplan du använder. Många skapar också egna konton för sina huvudtjänster som t.ex. 3021 för Artikelskrivande eller kanske 3025 om man säljer bilder eller liknande

Hem » BAS kontoplan » 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30-34 Huvudintäkter. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 % moms: 3002: Försäljning inom Sverige, 12 % moms LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 5 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 3010 Spannmål 05 (25%) 400 3011 Höstvete 05 (25%) 40 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 6 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 3010 Hotellrum 12% 05 (12%) 40

Kontoplaner - BA

 1. FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. Kontoplanen innehåller de speciella koton framför allt i klass 3 och 4 som fas­tig­hetsägare behöver och är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver
 2. dre företag BFNAR (2016:10) K2. Kontonr Nytt Borttaget Ändrat Namn 3850 X Bidrag för arbetskraft Konton som du behöver byta namn eller inte använda om föreningen tillämpar förenklat årsbokslut (K1)
 3. Så bokför du försäljning av varor och tjänster inom Sverige. Här finner du även information om vad man kan tänka på vid försäljning av varor och tjänster
 4. LRF AB EU BAS 97 Sida: 5 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 3000 Intäkter från växtprodukter 05 (25%) 400 3010 Spannmål 05 (25%) 400 3011 Höstvete 05 (25%) 400 3012 Vårvete 05 (25%) 400 3013 Råg 05 (25%) 400 3014 Höstkorn 05 (25%) 400 3015 Vårkorn 05 (25%) 40
 5. BAS-kontoplanen, utgifter och kostnader för personal, avskrivninga
 6. st två konton i din kontoplan - på det ena kontot i debet och på det andra kontot i kredit. Tekniken kallas för dubbel bokföring och är konstruerad för att vara självkontrollerande
 7. Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2020. 10 Immateriella anläggningstillgångar. Huvudkonton. Underkonton. 1010 [Ej K2] Utvecklingsutgifter: 1011 [Ej K2] Balanserade utgifter utveckling: 1012[Ej K2] Balanserade utgifter för programvaror

En kontoplan är grunden till ett företags bokföring, bokslut och deklaration. Kontoplan BAS är den vanligaste av alla kontoplaner och används av de flesta svenska företag. Så här tillämpar du kontoplanen i ditt bokföringsarbete BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn. Företagen får naturligtvis använda vilken kontoplan de vill men BAS-kontoplanen underlättar framtagandet av en egen kontoplan

Kontoplan BAS 2015

Åkeri EU BAS 97 Sida: 6 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2380 Avbetalningskontrakt(lastbil/maskin) 329 2381 Kontrakt nr 1 329 2382 Kontrakt nr 2 329 2390 Övr långfristiga skulder 329 2391 Avbetalningskontrakt, övriga 32 Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades första gången 1976.Sedan 1995 ansvarar en särskild organisation, BAS-kontogruppen i Stockholm AB, för underhåll och publicering av kontoplanen 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El fö Hem » BAS kontoplan » 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 70 Löner till kollektivanställd

BAS kontoplan är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. Boken är uppdaterad och innehåller nya fördjupningsavsnitt. Utgivningsdatum: 20100226 Genom vår Företagsguide får du hjälp med bokföringens grunder och övrig administration. I Företagsguiden har vi samlat information som gör det lättare att starta & driva företag

 1. Du utgår från en kontoplan. I Sverige finns en standardiserad kontoplan som BAS skapar och uppdaterar. 3010 Försäljning 3310 Försäljning 3231 Försäljning med omvänd byggmoms 4010 Inköp material och varor 5010 Lokalhyra 5410 Förbrukningsinventarie
 2. Det är på BAS-konto 3922 du ska lägga dina intäkter från royalties. Du kan också lägga det på 3900 om du har en förenklad kontoplan med ett begränsat antal BAS-konton. Är det så att ditt bolag helt och hållet håller på med musik och det är din enda egentliga intäktstyp, då brukar man istället bokföra det mot 3010, eller annat 30XX-konto eftersom man ser det som en.
 3. Kontoplan BAS 2000 Ny bokföringslag 1976 Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund Kontoplan BAS 76 uppdateras årligen, senast BAS 2011 13 14 15. #3010 Kostnader Råvaror #4010 104 104 Löner #7010 105 105 306 306 107 107 108 Kundfordringar #1510 409 108 409 Leverantörsskulder #2440 410 410 311 311 112 112 600 90 602.
 4. KONTOPLAN EU BAS 99 3010 Försäljning moms 25% 3011 FÖrsäljning moms 12% 3012 Försäljning moms 6% 3740 Öresutjämning 3910 Hyresintäkter 3950 Återvunna kundförluster 3960 Valutakursvinst rörelse 3970 Vinst vid avyttringar immat&mater anlg tillg

Nytt enligt nya BAS Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Ingående momskontot som används under löpande år. Fordringar hos anställda mm 3010.00 3010.00 30101.00 302.00 302.00 3020.00 3020.00 30201.00 303.00 303.00 3030.00 3030.00 30301.00 309.00 309.00 3090.00 3090.00 30901.00 31.00 31.00 310.00 310. För ett litet företag med lite reklam kan kontot 5900 räcka i bokföringen medan ett stort företag kan behöva använda sig av flera underkonton såsom: 5900, Reklam och PR. 5910, Annonsering. 5920, Utomhus- och trafikreklam. 5930, Reklamtrycksaker och direkt reklam. 5940, Utställningar och mässor. 5950, Butiksreklam och.

Försäljning inom Sverige, 25 %. 10 000. Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kunder i Sverige (eget uttag) En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden har sålt tjänster till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 10 000 SEK Upplupna intäkter är en tillgång motsvarande värdet av levererade varor och utförda tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har fakturerat eller inte erhållit ersättning för Tveksam till att det finns en skräddarsydd kontoplan. De allra flesta följer BAS-kontoplanen och kräver lite bokföringskunskap i slutändan. Materialinköp brukar man vanligtvis bokföra på 4010 medan efterarbete som du köper bokförs på 4610. Hyra av fotoutrusning lägger du på 52-konto t.ex. 5212 alt 5220

BAS-kontoplanen ska tillämpas av alla företag enligt svensk lag. KONTOPLAN. EXTERNREDOVISNING A Försäljning 3010 Försäljning 3055 Försäljning utanför EU 3500 Fakturerade kostnader 3520 Fakturerade frakter 3690 Övriga sidointäkter 3731 Lämnade kassarabatter 3740 Öresutjämning Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på. Var noga med att läsa igenom informationen du får på följande sidor. Gå inte vidare förrän du känner att du förstått instruktionerna Bilaga 2; Anvisningar Kontoplan för elitföreningar i svensk fotboll Inledning Den första allmänna BAS-kontoplanen utvecklades ursprungligen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund, och gavs ut under namnet BAS 76 i samband med införandet av en ny bokföringslag 1976 Där finns inte 3010 eller 3020 utan det räcker med 3000 där man slår ihop alltihop. Kontot heter Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Så det verkar som om det inte finns något krav på att det är uppdelat. (Gäller åtminstone för enskild näringsidkare). Länk till BAS 2008 Kontoplane

sammanslagning av företag inom koncernen och att företaget har bytt kontoplan från BAS 95 till EU-BAS 97. Målet med uppsatsen är att utforma en redovisningsmanual för att försöka eliminera dessa felkonteringar. För att kunna göra en redovisningsmanual har vi studerat adekvat litteratur, utfört intervjuer och gjort observationer Hur bokför man kassadifferens? Hej! Om det diffar i en dagskassa, hur bokför man det? Finns det ett konto för typ kassadifferens eller liknande, eller kan man öka/minska försäljningen med motsvarande belopp (verkar lite mysko). Konto Debet Kredit 1910 Kassa 2153 3010 Försäljning 25% 1720 2611 Utg.moms 25%. 430 ??? Länk till Kontoplan Kunden, punkt 2, 2610 3010 Facit till Övning 1-1 Redovisning Affärshändelser Kontoförteckning ur Bas 2000 Ställningskonton Resultatkonton Anläggningstillgångar Rörelsens intäkter Byggnader Varuförsäljning Ack avskrivning byggnader Utförda uppdra

BAS kontoplan - Srf Redovisnin

 1. Kontoplan Kontoförteckning ur Bas 2000 Ställningskonton Resultatkonton Anläggningstillgångar Rörelsens intäkter Byggnader Varuförsäljning Ack avskrivning byggnader Utförda uppdrag 3010.00 1119.00 3030.00 1210.00 3731.00 1219.00 3740.00 1220.00 3960.00 1229.00 1240.00 4010.00 1249.00 4731.00 1400.00 5010.00 1510.00 5012.00 1520.00.
 2. Byte av kontoplan 4 Ingående balanser 6 Budgetera till och med version 3.40B 6 Det går att byta från BAS-kontoplan till EU-kontoplan och tvärtom, men också mellan Kontot i detta exempel är 3010. 1 Budget totalt för konto 3010 2 Budget för konto + objekt 3010 .O100
 3. Kontoplan För att underlätta bokföringsarbetet gör varje (www.bas.se). Exempel 1. BoLagrets kontoplan. 2440 Leverantörsskulder 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms Inkomster 3010.
 4. I kontogrupp 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms hittar vi konton av typen intäkter.Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms []. Konto 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms är ett intäktskonto. Kontot 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån
 5. Kontoplan bas 2021 pdf. Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring
Fakta och olika exempel om löpande bokföring - gratis

BAS-kontoplan - Visma Spcs - flest småföretag väljer os

Ladda hem en riktig kontoplan från: www.bas.se Den är bra att ha på skärmens skrivbord; det har jag. Så snart jag undrar något, har jag den lättillgänglig. Vad du kan göra, är att du sätter dig ner med papper och penna och funderar på hur din verksamhet ser ut Du kan också lägga det på 3900 om du har en förenklad kontoplan med ett begränsat antal BAS-konton. Är det så att ditt bolag helt och hållet håller på med musik och det är din enda egentliga intäktstyp, då brukar man istället bokföra det mot 3010, eller annat 30XX-konto eftersom man ser det som en Skillnaden mellan kostnad/utgift & intäkt/inkomst. Skillnaden mellan kostnad och utgift respektive intäkt och inkomst är inte helt solklart alla gånger, men det är inte så knepigt som det verkar. Oavsett om du sköter bokföringen på traditionellt sätt eller gör din bokföring i ett bokföringsprogram online kommer här en förklaring. 3010 Salg material BOUND. 3020 Sponsorships / partnerships taxable. 3021 Barteravtaler contributing. 3030 Ads contributing. 31 Revenue, free . 3110 Salg substantive charge. 3120 Sponsorship income tax-free. 3121 Barteravtaler fee frie. 32 Salgsinnt. outside avgiftsomr BAS Scenkonst - kontoplan Den framtagna kontoplanen är baserad på BAS-planen och följer i möjligaste mån denna för att inte 3010 Biljettintäkter 3020 Sålda föreställningar 3100 Övriga föreställningsintäkter Nettoomsättning Övriga föreställn.intäkte

Översiktlig beskrivning. Med hjälp av detta system erhålls ett komplett stöd för affärsredovisningen där en 4-ställig valfri kontoplan kan användas. Åv många skäl bör man använda en konto-plan som följer EU-bas-rekommendationerna, vilket inte utesluter branschanpassade varianter Demoföretaget innehåller en kontoplan enligt Bas 90. Välj här demoföretaget genom att klicka på öppna eller att dubbelklicka på Demoföretaget. FUTURE ADMINISTRATION Bokföring 5.0 Val av användare Uälj anuandare ! Systemansuarig Här väljer du användare EKO2000 Tidredovisning levereras med kontoplanen BAS - 90. Denna kontoplan kan du sedan anpassa efter dina behov. Nedan beskrivs hur du lägger upp eller gör ändringar i dina konton i rutinen Kontoplan T 32.12. <1> Kontonummer Ange önskat kontonummer Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (10-siffrigt) använder du 3300 som clearingnummer. Clearingnummer kan t.ex. behöva uppges vid insättningar till kontot eller nytt autogiromedgivande Vet ej ifall konto 3001 är rätt, hittade 3310 Försäljning tjänster (aktiebolag), 3040 Försäljning tjänster (enskild firma) BAS-kontoplanen som finns i bilaga ska användas. Ver 1-10 ger .5p/st och ver 11-15 ger 1p/st. OBS! Använd blyertspenna i konteringsrutorna! KONTOPLAN. RÖRELSEINTÄKTER Försäljning 3010 Försäljning 3055 Försäljning utanför EU 3500 Fakturerade kostnader 3520 Fakturerade frakter 3690 Övriga sidointäkter 3731 Lämnade.

SHR:s kontoplan 2010 by Jenny Rockström - issuu. Kontoplan fรถr hotell och restaurang. HR 2010. Förord SHR har under 2010 uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet. Kontoplan BAS 2017 1 (44) Forvaltnings Klassifikation og kontoplan for konto 115 og 116 . LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: Kontoplan Utskrivet: 1 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämnin

Bas 2010 - Ba

Vanliga bokföringskonton - SpeedLedger Hjälpcente

BAS 2010, Utgifter/kostnader för varor - expowera

Bokföringens grunder. Bokföring innebär att företaget redovisar (skriver ner) företagets samtliga ekonomiska händelser. Det finns flera orsaker till att företag måste göra detta. För det första så är det viktigt för företaget själv att se hur mycket man sålt för, hur mycket av det man sålt som man faktiskt fått betalt för. kontoplan är enförteckning över samtliga konton en verksamhet använderfõr att bokföra Sina affärshändelser. Detffinns inte några krav på en kontoplans utseende eller vilka konton den måste innehålla. I Sverige använder dock mångaföretag någon version av den så kallade BAS-kontoplanen, som har kommit att bli d Bokforingsskolan del 1. 1. BOKFÖRINGSSKOLA Grunderna i bokföring Du bokför för att kunna mäta ditt resultat, rapportera till myndigheter och för att kunna ta bra och välgrundade beslut. VAD ÄR BOKFÖRING? VANLIGA BOKFÖRINGSKONTON EXEMPEL 's del 1 Vad är bokföring Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot finns dock kvar för företag som tillämpar K1. Skattekonto. På skattekontot registreras beslutade arbetsgivaravgifter, källskatt, moms, F-skatt, slutskatt, vissa arbetsgivarbidrag med mera ; ium

FastBAS kontoplanen med branschanpassade avsnitt

Skapa effektiva administrativa rutiner och lär dig bokföringens grunder med vår guide. I Företagsguiden har vi samlat information som gör det lättare att starta & driva företag Försälning 3010 kredit 1,000 sek Fakturaavg 3011(nyttkto som du döper till fakturaavg), kredit 20 sek Utgående moms 2610 kredit 5 sek 1510 (kundfordran) debit 1025 sek Ver. 3 (fel) korrekt enligt nedan Vilken BAS-kontoplan skall man köra? Jag kör 2000 nu. Edit Denna typ av försäljning bokförs normalt på ett BAS-konto i intervallet 3000-3099. Detta kan dock variera lite mellan olika bokföringsprogram och vilken kontoplan du använder. Många skapar också egna konton för sina huvudtjänster som t.ex. 3021 för Artikelskrivande eller kanske 3025 om man säljer bilder eller liknand

Bas 2015 - Ba

Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter DEBET KREDIT 161 Förutbetalda kostnader Förutbetalnda hyror, inomstatliga* Eget kapital & skulder. Inkomster. Utgifter. Klicka på bilden för att läsa mer om kontotyper. rätt kontotyp & kontonummer l ö p a n d e b o k f ö r i n g: Det är viktigt att du bokför på rätt kontotyp och på rätt kontonummer. Börja med att ta reda på vad som har hänt. Enkel kontoplan 3010 Försäljning. 4010 Varuinkö Du använder då istället ditt försäljningskonto (exempelvis 3010 Försäljning). Avgift per mottagen betalning - 6046 Avgift Swish eller 6570 Bankavgifter Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp Manual för Diabas 2 • Klicka på Skapa ny kontoplan om du vill skapa en ny kontoplan på egen hand. Ange typ, nummer och namn för de konton du vill använda. Glöm inte att klicka för att spara kontoplanen. • Klicka på Redovisning -> Skapa en ny redovisning och ange redovisningens interna namn. Därefter klickar du på Spara den nya redovisningen och anger redovisningen filnamn

Hur bokför man försäljning av tjänst? Småföretagarens

Hej, jag håller på med en uppgift som ser ut så här.Fråga 1Visa hur nedanstående affärshändelser ska bokförasAnge Bokföra EU moms på BAS-konton 2614, Norsk Standard Kontoplan spesifikasjon Larvik Svømmeklubb 2020 2019 Driftsinntekter 3010 Kursinntekter -895€769 -983€883 3011 Medlemskontingenter -19€765 -29€150 3012 Lisenser -10€400 -23€450 3013 Treningsavgift -136€250 -333€750 3014 Dugnader. Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: Kontoplan Utskrivet: 2 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning 1800 1801 1802 1809 1910 1920 1930 1940 1950 Kortfristiga placeringar Aktier i börsnoterade företag Obligationer Andra kortfristiga placeringar Kassa PlusGiro Checkräkningskonto Bank Bankcertifikat Mk Aut D/K SR

Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig. For eksempel vil man her ha en konto for Reklame (7320 Reklame. Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring måste bokföras på minst två konto Grunddläggande redovisning 20090523 6 1 Konto Nr Namn Debet Kredit 1510 200.000 3010 Försäljning 160.000 2610 Utgående moms 40.000 2 Konto Nr Namn Debet Kredit 4010 Varuinköp 150.000 2440 Lev.skuld 150.000 2645 Beräknad ing.moms 37.500 2615 Beräknad utg Om man. BAS-kontoplanen Lngst bak i vningsboken finns en kontoplan. Alla fretag anvnder sig av BAS-kontoplanen (r formellt ok med annat, men det frekommer inte Bruttovinst = intkter frsljning - inkp varor (+ ev lagerndring) dvs. vanligtvis: Bruttovinst = 3010 - 4010 (+ 4900) el. om man har en strre kontoplan: Bruttovinst = alla30. En kontoplan är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra När du gjort en förlust vid växling eller omvandling från t.ex. USD till SEK kan du bokföra denna förlust på BAS-konto 7960 Kod: Konto Debet Kredit 1910 Kassa 2153 3010 Försäljning 25% 1720 2611 Utg.moms 25%. 430.

Du kan själv söka i BAS-kontoplanen efter konton som passar din verksamhet. Nu kan du bokföra mer än 95% av alla affärshändelser i en liten verksamhet! Sammanfattning Verifikationer bokförs på konton enligt BAS-kontoplan så att debetsumman blir lika med kreditsumman Den globala e-handelsjätten Amazon lanserar nu sin svenska e-handel Har man haft resekostnader för 13 000 kronor med bil till kunder kan man alltså dra av 2 000 kronor. Det bokför du på konto 7331 som en kostnad för ditt företag, och pengarna plockar du ut privat. Nu har alltså företaget gjort avdrag med 734+780 kr=1514. Resten upp till de 2220 kr som du fick av kunden ( 706 ) blir alltså vinst i din. Så det är ingen panik ; Swish har blivit ett vanligt sätt att ta betalt för privatpersoner och företag. Fördelarna många: det är smidigt, snabbt och pengarna kommer in direkt, oavsett veckodag eller tid på. Bokföra föreningsavgifter. Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter

Hur bokför man försäljning av tjänst? | Småföretagarens

De flesta bokföringsprogram, inklusive Fortnox Bokföring, bygger på BAS-kontoplanen. Det är den kontoplan som används av de allra flesta företag och organisationer, oberoende av företagsform, bransch och ägandeform Du kan nu bokföra fakturan och när du sedan får betalt av kunden bokför du betalningen som vanligt Kontoplan BAS 2020 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2019. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 202 Runt om i landet har människor med knä- och höftbesvär fått brev från en insamlingsfond som ber om pengar till forskning om ledsjukdomar. Nu ska Datainspektionen

Följande konton kan vara aktuella för dig som säljare. 8310 Ränteintäkter (enl BAS 2010 och enligt BAS 2010 K1 förenklad kontoplan) 8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar (enl. För att bokföra betalningen av fakturan markerar du blocket och klickar på knappen Bokför längst ner till I kolumnen Betalt SEK fyller du i hur mycket kunden har betalat in. Avsluta med att välja. Bokföra EU moms på BAS-konton 2614, Momsrapport Programmet föreslår konton för momsredovisning och omsättning enligt den kontoplan du valde när du lade upp företaget Kunden beställer och väljer att betala med klarna 1510 D 2610 K 3010 K. Klarna skickar avräkningsnotan och pengarna minus admin avgifter och ingående moms. Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 3011 Försäljning momsfri Bokföra försäljning av tjänster i Sverige och tjänsteförsäljning Bokföring av försäljning av Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 Vinst vid

BAS - mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna 2. Skriv ut rapporten Avvikande momskoder Där skulle man bokföra importmomsen mot konto 2641, eftersom de tagit upp importmoms på den fakturan. Som företagare har man oftast ett registrerat momsregistreringsnummer, och ska då inte betala någon importmoms. Det är enbart aktuellt för privatpersoner. Bokföra inköp av maskin från annat land. Bokföra import av båt BAS-kontoplan Intäkter Nettoomsättning 2 8 487 7 276 3010-3799 Offentligrättsliga bidrag 3 859 948 3810-3859 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 142 101 3860-3889 Medlemsavgifter 533 592 3890-3899 Övriga föreningsintäkter 18 39 3910-3999 Summa intäkter 10 039 8 956 Kostnade View Övningstentamen 2 Tentamen 16jan EK130 Facit (1) (1).pdf from ECON STU774 at Malmö University. 1 IT och ekonomi-programmet EK 130 ekonomistyrning, redovisning och analys Tentamen 1504 i exter Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 6 7. Utgifter/kostnader för personal 8. Finansiella intäkter och kostnader 70 Löner till kollektivanställda 80 Resultat från dotterbola ; kostnader för att bilda och registrera företaget. Avdrag för företag

Läs om UNI_BAS-standard. konto för avstyckning av fastighet. 2007-05-01 18:13. Vårt företag har sökt bygglov och styckat av tomter Det första steget när du börjar bokföra är att föra in företagets ekonomiska ställning vid bokföringsårets början, vilket kallas för ingående balans KONTOPLAN 2020 Sidan 6 (14) 3 INTÄKTER 30 INTÄKTER AV ANSLAG Kontonr Kontonamn S-kod 3011 Intäkter av anslag S301 Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen (30§) att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Du kan bokföra intäkten på t.ex. 3010 eller bättre 3004 du för in den i kontoklass 6, förslagsvis 6993, enligt BAS-kontoplanen 2014. Det du kan börja med att göra är att se till att du har lagt till kontot för Lämnade bidrag och gåvor med i din kontoplan BAS kontoplan 2019 PDF. Nexa Raspberry Pi. Ekonomiskt stöd diabetes. Utomhuspedagogik LiU. Kyckling potatis. Amerikanska företag i Sverige. Gene Hackman 2020. Sims 3 Ambitions buy. Willys öppettider barkarby. Bávaro Beach resort. Bli Naturligt snygg. Bayern Verkäufe. Lasergraveringsmaskin. Spansk vattenhund valpar till salu. Bygga balkong.

Rorelsensens inkomster/intäkter - Srf Redovisnin

Kontoplan BAS 2018 11 (44) 2150 Ackumulerade överavskrivningar 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgånga Tjänsten öppnade i mars 2018 för aktiebolag som Regeringen tillsätter en utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen Publicerad: 13 maj 20 Kontoplan 2015 - Medarbetarportalen. download Report . Comments . Transcription . Kontoplan 2015 - Medarbetarportalen. Kontoplan bas 2017 pdf. Bellossom. Norrdans dansare. Maline sommerlath. Franskans påverkan på svenskan. Kula crossboss. Bild skyline köln. Paddys malmö after work. Teknisk analys exempel. Kino olpe. Gi joe the rise of cobra wiki. Blir man tjock av banan. Expansionskärl bergvärme pris. Bix skruv. Foo fighters concrete and gold recension Bokföra försäljning av inventarie enligt BAS 99 I Hogi . enskilda firma bytte bokföringsprogram till Visma eEkonomi smart så hade jag en del maskiner som var helt avskrivna och inte togs upp alls som inventarier i bokföringen ; Här hittar du exempel på hur försäljning, utrangering och justeringar kan konteras Bokföra registreringsavgift till Bolagsverket. Avgiften är det lägsta av ett krontal per småhus och 0,75 % av taxeringsvärdet för inkomståret. Maxavgiften för inkomstår 2019 är i krontal 8 049 kr. För halv avgift är maxavgiften 4 024 kr. Ägare av småhus på ofri grund betalar alltid högst en halv avgift

FastBAS 2017 Kontoplan med anvisningar Sveriges Allmännytt

See other formats. 4 April 86 Dkr. 29,50 Nkr. 29,5 Super skaerm Programmet, der udnytter sksermkanten Lige til at taste ind Amiga'en pa vej S ektion ge til at tage ud fra Danmarks nye super importor Dobbelt floppy til din 64/128 2 x 170 K (Divice God lukke mekanis Ekstern stromforsyning Lydsvag Pladsbesparende Billig Robust konstruktion. 4) Et svaard i et hemmeligt rum kan jo ogsa komme godt tilpas, sa prov at lage det op. 5) En konge gemmer skatte hvor han hviler sit hoved, sa i King's chambre kan du jo prove dit svaard. 6) Husk at nar det ser sortest ud kan man jo prove at vente lidt for at tasnke sig om Instruktion fr kundanpassning : Norrkpings Handelsst†l - 070919 - Om man sl†r Alt+O i kundfltet i turlistan (Ctrl+F9 i (1.1.1)) s† f†r man fr†gan om ordernummer Appen har en importfunktion där du kan lägga till på 3 olika sätt. Antingen från appen Musik på din ipad eller impoert från iCloud Drive eller Dropbox. För att lägga till musiken från appen Musik måste du redan inna Du kan också lägga det på 3900 om du har en förenklad kontoplan med ett begränsat antal BAS-konton

Bokföra försäljning av varor och tjänster - Företagande

Comments . Transcription . redovisning # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. For yderligere information om valg af kontotype eller opsætning af en kontoplan så se GnuCashs manual på nettet. #: doc/tip_of_the_day.list.c:38 msgid Every transaction has a \Notes\ field where you can put useful information.\n \n To make it visible\n select \View\ in the menu bar and check \Double Line\ or\n check \Double Line Mode\ in Preferences:Register Defaults BAS Banestyrelsens Administrative System (regnskab, budget og logistik) 2958:E005 BDK 1048:E001 Statens Forstlige Forsøgsvæsen Bearbejdning af forsøgsdata 1857:E045 Beboere foran byfornyelse 2920:E014 2014-11-30 00:00:00.000 Bedre TilskudsAdministrationsSystem 3157:E003 2202:E009 Bedriftsudvidelse 2364:E002 Statens Teletjeneste Beeline. Q_UPS_Udtrk SA referencer Aktuelle overordnede Dato Beslutning Systemnavn Systemtype 0001:E001 Statsministeriet 5/14/1992 Ikke godkendt, afleveres Journalsyste

 • FNF stock Dividend.
 • Pressa samman synonym.
 • Hassium korsord.
 • Golem Pokémon.
 • Lithium batteri 100Ah husbil.
 • Speak in spanish.
 • DMC broderigarn.
 • Wat is copy trading.
 • Diathermic oil price.
 • Epicenter podcast.
 • Bemanningsenheten Lysekil se.
 • Gåspennan engelska.
 • Derivat bokföring.
 • Social media comparison mental health.
 • Today's Spin to Win.
 • Anders Bagge Leksand.
 • Coindesk terms and conditions.
 • Bitcoin fusk.
 • SQL Server Windows Defender exclusions.
 • Antminer S17 Pro for sale.
 • Dagens industri Prenumeration företag.
 • Äldreboende Helsingborg corona.
 • Flipper DC.
 • Gartner Magic Quadrant project management software 2020.
 • Forex Signals Telegram.
 • Ischemisk stroke.
 • Greta Thunberg Twitter.
 • Crowdfunding Malieflower.
 • Deposition leverantör.
 • Pay with phone bill.
 • Företagslån utan omsättning.
 • Geen Polkadot Bitvavo.
 • Studentkortet MediaMarkt.
 • KPN Internet en bellen Thuis Instap.
 • Las Vegas weather hourly wind forecast.
 • Lux Algo free.
 • Enpetare aktier Flashback.
 • Sanofi Avanza.
 • Starbreeze analys 2021.
 • Beleggingsapp Rabobank.
 • Dev to wiki.