Home

Terugverdientijd Engels

terugverdientijd - English translation - Lingue

De cijfers wijzen uit dat in een als gemiddeld aan te merken situatie (huur, ambitie-niveau) sprake is van een terugverdientijd van 2 jaar. portal.cbre.eu. portal.cbre.eu. The figures show that in what might be defined as a n average s ituation (in terms of rent and ambition level) there is a 2-year payback period Vertalingen in context van een terugverdientijd in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het betreft een aanzienlijke investering met een terugverdientijd van 2,6 jaar. Vertaling Proeflezer Synoniemen Vervoege terugverdientijd - Vertaling Nederlands-Engels. Vertalingen terugverdientijd NL>EN. terugverdientijd. POT (afk.) ; pay-off time ; energy payback time ; pay-out time ; pay-back time

De terugverdientijd is de tijd die nodig is voor het origineel belegde bedrag terug te vorderen. The payback period is the time it takes for the original amount invested to be recovered. Dit beïnvloedt allemaal de terugverdientijd , maar dat betekent niet dat je geen zonne-energie kan gebruiken, dat kan overal ter wereld

een terugverdientijd - Vertaling naar Engels - voorbeelden

 1. Vertalingen van 'terugverdienen' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen
 2. Vertalingen in context van Terugverdientijd De Terugverdientijd in Nederlands-Engels van Reverso Context: De Terugverdientijd zou $200.000: $40.000 = 5 jaar zijn. Voordelen van de Terugverdientijd De Terugverdientijd heeft zeker het voordeel van de eenvoud om hem te berekenen en te begrijpen
 3. De cijfers wijzen uit dat in een als gemiddeld aan te merken situatie (huur, ambitie-niveau) sprake is van een terugverdientijd van 2 jaar. portal.cbre.eu Article 17 provides for a transitional period of three years, with the possibility of extending this up to six years where t h e payback period o f r ail infrastructure investment will not have run its course within three years
 4. Het nastreven van een dergelijk geheel aan ambitieuze maatregelen zou een totale investering vergen van €24 miljard over de periode van 2010 tot 2030, met een gemiddelde terugverdientijd van 8 jaar
 5. Return on investment of ROI is een Engelse term die gebruikt wordt om de verhouding tussen het rendement en de investering aan te geven. Return on Investment (ROI) is een van de meest gebruikte methoden voor het berekenen van de winstgevendheid van investeringsmogelijkheden
 6. der dan drie jaar. The payback period of the LED investment will be less than three years. Een gemiddelde terugverdientijd van drie tot vijf jaar. An average payback time between three to five years. De totale terugverdientijd van het project is dan 1 jaar 9 maanden
 7. de terugverdientijd van deze bedrijfsmiddelen voor de exploitant langer is dan vijf jaar. Engels those assets have a payback period for the operator that is longer than five years

De terugverdientijd is de tijd die nodig is voor het origineel belegde bedrag terug te vorderen. La période de récupération est le temps qu'il faut pour le montant initial investi à récupérer. Analisten schatten dat voor elke LM 1 besteed aan preventie de terugverdientijd zal LM 10 in vermeden faalkosten Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Terugverdientijd wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Terugverdientijd in het Engels. Houd er rekening mee dat de afkorting van PROBLEM veel wordt gebruikt in industrieën zoals bankieren, computing, onderwijs, financiën, overheid en gezondheid De Terugverdientijd vertegenwoordigt de hoeveelheid tijd die het vergt voor een investeringsproject om zijn aanvankelijke kosten terug te krijgen. Berekening van de Terugverdientijd. Formule. Het berekenen van de Terugverdientijd kan op de volgende manier worden gedaan: De kosten van het Project / de Investerin SPP = Eenvoudige terugverdientijd Op zoek naar algemene definitie van SPP? SPP betekent Eenvoudige terugverdientijd. We zijn er trots op om het acroniem van SPP in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van SPP in het Engels: Eenvoudige terugverdientijd

terugverdientijd - Vertaling Nederlands-Engel

terugverdientijd - Vertaling naar Engels - voorbeelden

 1. terugverdientijd: de op basis van passende discontovoeten berekende periode waarin de kosten van een bedrijfsmiddel voor de een exploitant, rekening houdend met het investeringsrisico en na aftrek van de wederverkoopwaarde, de netto inkomsten die de exploitant in verband met het bedrijfsmiddel zal ontvangen, met name van reizigers en van de overheid, zullen overtreffe
 2. De terugverdienperiode is dus bijna 7 jaar. Dat wil zeggen dat de totale investering binnen zeven jaar is terugverdiend. Afhankelijk van het soort investering dat u doet kunt u bepalen of de terugverdientijd te lang is (en daarmee te risicovol) of niet
 3. Terugverdientijd Engels. De terugverdientijd is de tijd die nodig is voor het origineel belegde bedrag terug te vorderen. The payback period is the time it takes for the original amount invested to be recovered
 4. Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Terugverdientijd wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Terugverdientijd in het Engels. Houd er rekening mee dat de afkorting van PAINTBRUSH veel wordt gebruikt in industrieën zoals bankieren, computing, onderwijs, financiën, overheid en gezondheid

Terugverdientijd (pay-back period) De belangrijkste maatstaf voor tijd is de terugverdien tijd of in het Engels de Pay-back period. Met deze maatstaf stel ik vast hoe lang het duurt voordat ik het geld dat ik in het project stop weer terug is. Deze maatstaf wordt dus uitgedrukt in jaren en maanden PAB = Terugverdientijd is een Bitch Op zoek naar algemene definitie van PAB? PAB betekent Terugverdientijd is een Bitch. We zijn er trots op om het acroniem van PAB in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van PAB in het Engels: Terugverdientijd is een Bitch Voor afnemers is de gemiddelde terugverdientijd 4 jaar voor de initiatieven en de nettowaarde tijdens de levensduur van de besparing wordt op ongeveer 32 miljoen euro geraamd. Duits Für die Kunden beträgt die durchschnittliche Amortisationsdauer bei diesen Initiativen 4 Jahre, und für die Einsparungen über die gesamte Lebensdauer errechnet sich ein Barwert von rund 32 Mio. €

4. Terugverdientijd (pay-back period) De belangrijkste maatstaf voor tijd is de terugverdien tijd of in het Engels de Pay-back period. Met deze maatstaf stel ik vast hoe lang het duurt voordat ik het geld dat ik in het project stop weer terug is Nederlands-Engels woordenboek Engelse vertaling van het Nederlandse woord terugverdientijd

Vertalingen van 'payback' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, met een terugverdientijd van 25 jaar. English This, in the long term, will have a pay-back value through increased consumption of European produce Vertalingen pay-back time EN>NL. pay-back time. terugverdientijd. Bron: Vlietstra. Voorbeeldzinnen met `pay-back time`. Download de Android App De Engels term Return on Investment (ROI) betekent letterlijk 'rendement op je investering'. Je kunt het rendement berekenen voor een heel bedrijf voor een specifieke investering. De ROI van een project kan men berekenen door de specifieke opbrengst voor een project te delen door de investering die daarvoor gedaan moet worden Voordelen terugverdienperiode. Een voordeel van het gebruik van de methode van de terugverdientijd is zijn eenvoud. Het bedrijf bepaalt het maximum aantal jaren waarlangs het wil het project om de investering terug te verdienen. Hoe langer de project neemt haar om kosten te vergoeden, hoe hoger het risico wordt van niet de kosten helemaal terug te verdienen De terugverdienperiode is een. ROI staat voor Rendement op Investering of in het Engels: Return on Investment. De ROI meet de winst of verliezen die gegenereerd zijn door een investering en wordt uitgedrukt als een percentage. ROI kan gebruikt worden voor persoonlijke financiële beslissingen, om de winstgevendheid van een bedrijf te berekenen of om de efficiëntie en het rendement van verschillende investeringen te meten

TERUGVERDIENEN - Engelse vertaling - bab

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m 3 aardgas of een. Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten. Met meer dan 75 jaar ervaring is evofenedex met recht de grootste logistieke opleider en export trainer in Nederland. Ruim 120 erkende opleidingen in logistiek en internationaal ondernemen. Op 30 verschillende locaties in Nederland

De terugverdientijd is in 2021 bij een gemiddeld systeem van 14 panelen ongeveer 7 tot 9 jaar. Omdat de panelen zo een 25 jaar mee dienen te gaan heb je dus na de terugverdientijd 'gratis' zonnestroom. Lees meer over de 4 soorten zonnepanelen . De wereldwijde zonnepanelen sector is volop in beweging Kosten zonnedakpanInhoudsopgave 1 Kosten zonnedakpan1.1 Het rendement1.2 De kosten1.3 De prijsopbouw1.4 De voor- en nadelen aan zonnedakpannen1.5 Voordelen1.6 Nadelen1.7 Interessante bespaartips1.8 Offertes opvragen Een recente, maar eigenlijk vrij voor de hand liggende, ontwikkeling op het gebied van het opwekken van zonne-energie zijn de zonnedakpannen. Dit zijn, de naam zegt het al.

Inhoudsopgave:1 Rekenen.aan warmtepompen en meer1.1 Het zgn. bruto rendement van een warmtepomp1.2 Netto rendement warmtepomp inclusief elektriciteitsverbruik1.3 Financieel SPF omslagpunt berekenen.1.4 Energiekosten vergelijk voor een woning met een transmissie van 10 kW:1.5 Energie feiten en formules:2 Berekenen van de 'water' flow2.1 Opgave bereken de COP van onderstaande warmtepomp:2.2 De. Voorzichtig en efficiënt rapen van consumptie eieren. Met onze ervaring in broedeierinstelmachines hebben wij top-of-the-line inpakmachines ontwikkeld voor 30-cellen plastic en kartonnen trays Verkoop Coach voor Sales Manager en Sales Team; Sales werven of trainen; Juist Seniors Trainen; NLP Trucs verlagen gunfactor; Volwassenheid Verkoop Organisati

Terugverdientijd: De terugverdientijd van een hybride warmtepomp is 20 tot 30 jaar en bij een volledige warmtepomp 17 tot 35 jaar, als je de subsidie niet meerekent Glas bestellen bij DubbelGLAS.nu De Online Glasgroothandel. Snel glas bestellen. Isolatieglas HR++ Spoedlevering isolatieglas binnen 10 werkdagen

Strukton Worksphere EcoScan: analyseren en mogelijkheden

Terugverdientijd. De verhouding tussen de (meer)investering voor de maatregel (na aftrek van eventuele subsidies en fiscale voordelen) en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende besparingen. Hierbij dient gerekend te worden met de op het betreffende moment voor de betrokken inrichting. Contractbeheer, contractworkflows en managementrapportages. INCONTO Contractmanagement staat voor 'in control' zijn over uw contracten en gaat verder dan alleen contractadministratie of contractbeheer. Naast de contractbeheermodule bieden wij u ook de contractworkflowmodule aan en de mogelijkheid tot het maken van managementrapportages Vertalingen van het woord PAYBACK van engels naar nederlands en voorbeelden van het gebruik van PAYBACK in een zin met hun vertalingen:or a childish desire for payback . De terugverdientijd en de netto contante waarde zijn bewezen methoden om die onzekerheid te reduceren, maar ze houden ook risico's in. Een relatief nieuwe manier om tot investeringsbeslissingen te komen is de optiemethode, die als groot voordeel heeft dat hij flexibiliteit in de besluitvorming mogelijk maakt. M3 - Article. VL - 15. SP - 22.

Voor u ligt mijn monografie 'De terugverdientijd van een thuisbatterij, de analyse van één jaar data in Vlaanderen'. De motivatie van dit onderzoek kwam er na het zoveelste artikel dat in de pers verscheen over de terugverdientijd van een thuisbatterij waarbij de conclusie mij steeds met verstomming sloeg Onder energetische terugverdientijd verstaat men de tijd die een zonne-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de fabricage verbruikt is. Een gemiddelde zonne-installatie heeft een energieterugverdientijd van zo'n 1 tot 4 jaar (Engels: kilowatt per hour) Terugverdientijd in excel. Index » werk, geldzaken & recht. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue woensdag 8 november 2006 @ 17:09:11 #1. Johnns. ik ben dus even met excel bezig , en stuit hier op een probleempj Voorbeelden PWS onderwerpen Onderwerp Vak 1. Taalontwikkeling bij kinderen: hoe leert een kind een taal? BIO/NE 2. Meertaligheid MV

Ultrasonic bevochtiger: Voordelig en op maat gemaakt. Al meer dan 40 jaar levert STULZ ultrasone luchtbevochtiger systemen voor op maat gemaakte bevochtiging die de best mogelijke processen en de hoogste kwaliteitsnormen garandeert. Ruimtebevochtiging. Ruimtebevochtiging. Systeem voor directe ruimtebevochtiging. Kanaaltoepassing. Kanaaltoepassing De terugverdientijd van zonnepanelen tegenover beleggen. Zonnepanelen op ons huis zouden dus 11,5% renderen. Komt voornamelijk doordat ze in zee zijn gegaan met een buitenlandse partij waarvan de monteurs geen Nederlands of Engels spreken, enkel Spaans. Niet kunnen communiceren met de klant gaat problemen opleveren,. Best gekozen Beste aanbieding Beste prijs/kwaliteit; De winnaar van onze zonnepanelen top 10 is het doe-het-zelfpakket op basis van de SolarNRG-zonnepanelen (10 st.) met elk een capaciteit van 310 Wp. De installatie van zonnepanelen doe je zelf

Onze voltooide projecten: Slot Zeist - W3 E-CandleSupply Chain Management is verouderd

Vertaling van Terugverdientijd De Terugverdientijd in Engel

Al sinds 1995 is Kenniscentrum InfoMil het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Actueel, praktisch en onafhankelijk. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering Terugverdientijd = ----- Jaarlijkse Kasstromen. Het concept van de Terugverdientijd houdt in dat als alle andere dingen gelijk zijn, de betere investering diegene is met de kortere terugbetalingperiode. Voorbeeld van de berekening van de Terugverdientijd. Bijvoorbeeld, neem een project dat in boekhoudkundige vacatures, boekhoudkundige regels, boekhoudkundige terugverdientijd, boekhoudkundige rentabiliteit, boekhoudkundige terugverdienperiode, boekhoudkundige termen engels, boekhoudkundige opleidingen, boekhoudkundige termen, boekhoudkundige rentabiliteit berekenen, boekhoudkundige begrippen, gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, boekhoudkundige puzzelwoor

payback period - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

De eerste zonnecellen werden in 1883 ontwikkeld door Charles Fritts door lagen van het materiaal selenium te bedekken met een dunne laag goud. Deze cel had een rendement van slechts 1% en was dan ook meer een 'proof of concept' (zelf een vergelijkbare cel met koper maken? kijk op de pagina maak je eigen zonnecel).De eerste 'moderne' silicium-cel werd in 1941 ontwikkeld door Russell Ohl This webinar series is to help you optimize your TOPdesk experience, one module at a time. The 'Getting started with TOPdesk' stream is aimed at people who are new to service management software, who haven't used TOPdesk before, or who are from a new department that have recently started using it

Middelgrote en grote bedrijven. Ontdek hoe het Dell Technologies serviceportfolio van consulting, technologische implementaties, support, training, beheerde services en financiering u kan helpen bij de uw voorbereiding op de digitale toekomst en de terugverdientijd van uw transformatiedoelen te verkorten Met 3M™ raamfolies houdt u de zonnewarmte buiten en verlaagt u de energiekosten van uw gebouw. Naar schatting is 33% van de koelingskosten te herleiden naar zonnewarmte die door de ramen naar binnen komt

Zo werken zonnepanelen. Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen die gemaakt zijn van dunne laagjes silicium. Het zonlicht dat op de zonnecellen valt, wekt elektrische gelijkspanning op. Een omvormer zet die gelijkstroom om in wisselstroom, zoals dat ook uit een stopcontact komt. Op deze pagina lees je hoe dat allemaal werkt Oplossingen: 3D-printtoepassingen met Ultimaker. Professionele 3D-printoplossingen voor uw branche. Ontdek hoe ontwerpers, ingenieurs, architecten en docenten het volledige 3D-printsysteem van Ultimaker gebruiken om interne innovatie te stimuleren. De video bekijken

payback time - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

Spouwmuurisolatie: heeft de snelste terugverdientijd van gemiddeld 3,5 jaar! Het kost ongeveer €12,- tot €26,- per m². Vloerisolatie: dit zorgt voor de hoogste stijging van je wooncomfort, de prijs ligt rond de €30,- per m². Dakisolatie: met dakisolatie valt de hoogste besparing op de energiekosten te behalen De terugverdientijd is voorbehoudend dat alle verkoop technische trainingen even goed zijn afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste de omgeving qua dynamiek van de klant, ten tweede het type product van de leverancier en als derde de gunfactor van de account manager. Deze drie aspecten behandelen we in de volgende paragrafen

Wat is Return On Investment (ROI)? Definitie, uitleg

Zonnepanelen uit China. China is een grote leverancier van zonnepanelen en er zijn dan ook een groot aantal merken die daar worden geproduceerd. Deze zonnepanelen van bekende merken zoals JA Solar, Yingli, Suntech en Hanwha worden vaak als slechter bestempeld dan de Europese zonnepanelen, maar regelmatig is dit onterecht Potted (Engels naar SPAANS vertalen). Vertaal Potted online naar het Engels en download nu onze gratis vertaalsoftware om die te allen tijde bij de hand te hebben Populaire studieboeken voor Economie en Bedrijf. Algemene economie en bedrijfsomgeving W. Hulleman, A.J. Marijs. Basisboek Bedrijfseconomie R. Brouwers, W. Koetzier. Bedrijfskunde integraal P. Thuis, R. Stuive. Business Model Generatie A. Osterwalder, Y. Pigneur. De kern van de administratieve organisatie Mark Paur, Toine van Boxel. Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. In discussies over windenergie komt regelmatig de vraag naar voren hoeveel CO2 er wel niet uitgestoten wordt bij de productie van windmolens. Vandaag verwees Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) in het radioprogramma Spijkers met Koppen naar de staalproductie die nodig is voor windmolens. Ze stelde dat we daarom moeten investeren in andere duurzame bronnen zoals zonne-energie

Else blue2 zack hix http golf box live scoring leaderboard kel tec sub 200 red lion triplex board wiki ingmar heytze winter pronated feet toddler deutschland notstand ausgerufen ipara cirulli auto valle martella collier county tax collector office locations 2go keyless ikey systems enge maskers zelf maken ik ben geslaagd in het engels gibraltar 300th anniversary ewqew tagalog bible stories De opbrengst is 1,6 maal hoger (Cf = .40 tov .25), dus de terugverdientijd is 2,5/1,6 = 1,56 maal langer. Dit brengt de terugverdientijd voor wind op zee in de orde 1,5 tot 3 jaar, gemiddeld 2 jaar. Dit geeft een rendementsverlies van 10% bij een levensduur van 20 jaar, maar de economische levensduur is in Nederland 15 jaar omdat de subsidie uitbetaald wordt over die periode Op deze pagina geven wij u een opsomming van praktische tips voor de installatie van een warmtepomp. Hoewel een warmtepompinstallatie niet moeilijker hoeft te zijn dan die van een CV-ketel installatie zijn er toch zaken die verschillen van aanpak. Onderstaand treft u ze, doe er u voordeel mee. kWh meter tussen voeding warmtepomp bronleidingen warmtepomp leiding diameters warmtepomp anders dan. 1. De eenvoudigste geval - wordt aangenomen dat de opbrengst van de verkoop van het investeringsproject hetzelfde voor alle de komende jaren zal zijn.Dan is de terugverdientijd (afgekort PP, van het Engels Terugverdientijd) wordt berekend door een eenvoudige formule PP = I / CF.Waar ik - totale volume van de investeringen, en de CF - jaaromzet

 • Which pitch should be written for a cello to produce a concert f?.
 • Lolminer vs Phoenix miner.
 • Arquus Fortress Mk2.
 • Descargar Blockchain: la revolución industrial de internet pdf.
 • Rtx 2060 8gb hashrate.
 • Bitcoin auszahlen Geldwäsche.
 • Komma emellan.
 • Darlehenszinsen Steuererklärung wo eintragen.
 • Batterimetall synonym.
 • Vad kostar Autogiro.
 • Yes my email spam.
 • Profielwerkstuk mavo.
 • Fortis noodnummer.
 • Ideals.
 • Lunchrestauranger Östermalm.
 • EUR/USD Chart Live.
 • Carpal tunnel syndrome.
 • Venture Builder programme.
 • Guldsmedsutbildning Falköping.
 • Explore Sia tech.
 • Exploring a BigQuery public dataset.
 • Bitcoin kaufen.
 • Crypto.com coin verwachting.
 • Amazon Gutschein bezahlen geht nicht.
 • Have i been Pwned telephone number.
 • DKB App Release.
 • Alternanthera reineckii 'Pink tropica.
 • Moderna kapitalismen.
 • Auto huren prijs per week.
 • BNP Paribas Pillar 3 report 2020.
 • Bo utomlands som pensionär.
 • Celltech Solutions.
 • Bitcoin hoogste waarde ooit euro.
 • Xkcd Geohashing calculator.
 • Acando trainee lön.
 • Richest cities in Portugal.
 • Influencer marketplace Indonesia.
 • IG Sverige.
 • Valla får.
 • EMS salva.
 • JM Uppfinnaren.