Home

Socialtjänstlagen 1177

Äldreomsorg - 1177 Vårdguide

 1. Den summan kallas förbehållsbelopp och räknas ut efter regler i socialtjänstlagen. Om du lever tillsammans med någon tar kommunen hänsyn till er gemensamma situation för att beräkna avgiften. Om du till exempel behöver mycket hjälp men lever med någon som inte behöver det, ska ni kunna bo kvar tillsammans med en ekonomi som ni kan klara er på
 2. Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas 1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket
 3. Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 4. alitet eller ekonomi. Det går bra att vara anonym när du kontaktar socialtjänsten
 5. Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
 6. Socialtjänsten har lyft behovet av att utreda om 1177 Vårdguiden kan utökas och utformas till att omfatta även socialtjänstens områden och behov. Det skulle kunna vara en ingång för både brukare och professionella, där kunskap och tjänster från landets alla anslutna kommuner skulle kunna samlas

Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001

socialtjänsten kan finnas på 1177.se. Projektet har genomförts i Kronobergs, Stockholms och Västerbottens län i samarbete med 1177 Vårdguiden. I projektet har dessutom ett par befintliga e Vi ger totalt 154 rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten i riktlinjerna. Här sammanfattar vi några viktiga budskap: En klar bild av missbruket gör att du kan få rätt hjälp. Om du får svara på särskilda frågor i ett formulär kan vård- eller omsorgspersonalen få veta hur ditt beroende ser ut, och hur du mår Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. 2018 publicerade vi en utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom Socialtjänsten. Om du inte mår bra hemma, är otrygg eller känner att det inte finns någon vuxen som tar hand om dig, kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten

Lagen om stöd och service till vissa - 1177 Vårdguide

Kommunens socialtjänst - 1177 Vårdguide

 1. När någon gör en anmälan enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen och socialtjänsten bedömer att det finns skäl för oro. Hur går en utredning till? För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med vårdnadshavare och barnet
 2. Socialtjänsten som arena kan erbjuda både universellt och riktat stöd till föräldrar, men det är framförallt riktat stöd som erbjuds. Detta stöd föregås oftast av en behovs­bedömning, det vill säga en utredning där behovet av och rätten till stöd utreds
 3. Författaren Pebbles Karlsson Ambrose har fått en egen blogg på 1177 Vårdguiden. Den heter Vid vansinnets rand och handlar om hur det är för Pebbles att..
 4. Socialtjänsten jour. Stenungsunds kommun har ett avtal med Göteborgs socialjour. Till socialförvaltningens jour kan du ringa på kvällar, nätter och helger om du eller någon närstående behöver hjälp. Telefon: 031-365 87 00. Psykiatrisk akutmottagning 1177
 5. Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) är ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt. Försörjningsstödet täcker utgifter som är nödvändiga i vardagen, till exempel mat och kläder

1177 1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård. Telefon: 1177 Webb: www.1177.se Socialtjänsten Handläggare inom socialtjänstens ansvarsområden når du via kommunens växel 0933-140 00 Socialtjänsten + 1177 Vårdguiden = Sant? 1177 Vårdguiden är en informationswebplats och en inloggningsportal för digitala tjänster som hälso- och sjukvården byggt upp under 20 års tid. Sajten har 12 miljoner besök varje månad och 6 miljoner invånare har startat ett personligt konto

Lex Sarah - 1177 Vårdguide

Förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden 2.0 Författare: Eva Lindholm Senast ändrad 2020 -02 28 1 Förstudie om sammanhållen planering både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten. Så länge en behandling har syftet hälso- och sjukvård finns det också lagstöd för personal att digitalt dela vårdplans Alla som bor i Sverige, och som är 18 år eller äldre, rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först. Inera har tagit fram ett flöde för bokning av vaccination mot covid-19 på 1177.se 14. brottsdatalagen (2018:1177). 1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet

Här kan du läsa om hälsa, sjukdomar och hitta vård. 1177 Vårdguiden finns också som app att ladda ner till din mobiltelefon Om socialtjänsten för barn och unga. Vanliga frågor om soc. Vad kan soc hjälpa till med? Soc steg för steg. Möte med soc. Jag är placerad. Om Koll på soc från vården eller socialtjänsten. Guiden hittar du också digitalt på www.gotland.se 1177 Vårdguiden - för sjukvårdsrådgivning på webb och telefon Om du behöver råd när vårdcentralen är stängd (kvällar och helger), ring 1177 som har öppet dygnet runt

Habiliteringscentrum, Region Västebotten Telefon 090-785 00 00 Läs mer på www.1177.se. Styrande lagar. Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kontakt. Mottagningsenheten. ger information och rådgivning Lex Sarah ska i fortsättningen omfatta alla som arbetar inom socialtjänsten och vid Statens Institutionsstyrelse, SiS. Lex Sarah har funnits sedan 1999 och gäller både i kommunal verksamhet och i verksamhet som drivs enskilt. Bestämmelserna innebär att de som arbetar inom omsorger om äldre. Socialtjänsten kontaktar listad tandläkare, Folktandvården (FTV) eller Privattandvården (PT). Är listad tandläkare okänd kontaktas Region Uppsala, 018-611 62 00 val 4 Är barnet ej listat bokas tid hos en FTV-klinik inriktningen, enligt socialtjänstlagen, är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma. För att få insatser enligt socialtjänstlagen krävs ett biståndsbeslut. Ansökan om insats görs . hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör utredning och individuel Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. 1177 - Sjukvårdsrådgivningen. 1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård

Förstudie om Socialtjänsten i 1177 Vårdguiden SK

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Lagen

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ge stöd och hjälp till dig som bor i Tranemo kommun och är utsatt för våld. 1177 - Kommuner i Västra Götaland. En kommun kan erbjuda olika former av hjälp. Barn och ungdomar ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden Telefonnummer:1177 1177 UMO - din ungdomsmottagning på nätet UMO - din ungdomsmottagning på nätet Koll på soc Vad gör soc och hur kan de hjälpa till och stötta. Koll på soc. Barn och ungdomar i behov av akut psykiatrisk specialistvård Då kan du vända dig till BUP-linjen telefonnummer: 010-476 19 99 eller till avdelning 25 A, telefonnummer: 035-131025 Barn och ungdomspsykiatr Om man är över 18 år och behöver hjälp ska man vända sig till sin vårdcentral eller till den psykiatriska öppenvården. Hos vårdcentralen gör läkaren en bedömning av personens behov. Där finns också kuratorer eller psykologer som kan erbjuda samtalsterapi. Behöver man specialistvård kan läkaren skriva en remiss till en psykiatrisk mottagning Läs mer om dödsfall på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats Ekonomiska problem Alla som bor i Sverige och som inte har pengar till uppehälle, till exempel mat och hyra, kan få hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL)

1177-ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård. 1177-Tema Barn och föräldra 4RIKTLINJER (22) Datum Vår beteckning 2019-10-22 VON 2019/00051 nr 4236 Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Inledning Vård- och omsorgsnämndens arbete utgår ifrån Socialtjänstlagen (SoL) Underhåll Webbplatsen/e-tjänsten är tillfälligt stängd för tekniskt underhåll. Vi beklagar eventuella problem i samband med underhållet Socialtjänsten kan ge stöd i tid. Genom socialtjänsten kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel utbildning, samtal, tips och rådgivning. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida Ibland kan det vara lite svårt att veta hur man ska gå till väga för att få den hjälp man behöver. Då kan det vara enklare att prata med en utomstående med erfarenhet. Nationella hjälplinjen Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. De erbjuder ett första stödsamtal, men ingen behandling eller upprepad kontakt

Lilla soc på nätet är en del av socialtjänsten i Tranemo kommun. Vår förhoppning är att du som besöker vår sida ska få råd och stöd och vid behov, få information om vart du kan vända dig för fortsatt hjälp. Han kan få hjälp, på vårdcentralen eller genom 1177 Mottagningen socialtjänsten barn och unga Mottagningsgruppen tar emot alla ansökningar och anmälningar när det gäller barn och unga som kan behöva stöd. Man får kontakt med dem via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00 Om du känner dig illa behandlad kan du cokså kontakta socialtjänsten. Om mobbing på 1177.se; Kontakt med skolan; Kontakt Socialtjänsten/ Förebyggande enheten Tfn 0270-750 00; Ledsen och nedstämd. Om du har frågor och funderingar kring ledsamhet och. Socialtjänsten har ett stort ansvar för att barn och ungdomar i Ludvika kommun ska ha möjlighet att leva och växa upp under bra förhållanden. Den som behöver hjälp och stöd kan vända sig till socialtjänsten - det gäller både barn och föräldrar, som ska ha trygghet i att kunna ansöka om olika former av hjälpinsatser Sjukvårdsupplysningen 1177. Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvårdsupplysningen 1177. Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården; Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO

Socialtjänstlagen - Wikipedi

 1. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd. Ansök om hjälp Barn, ungdomar och föräldrar kan själva kontakta socialtjänsten för att få information eller för att ansöka om olika former av hjälp och stöd
 2. Socialtjänsten. Personalen på socialtjänsten kan hjälpa dig dygnet runt. Vardagar 8.00-17.00: ring 0910-73 50 00 och fråga efter socialtjänstens dagjour. Kvällar, nätter och helger: ring 112 och fråga efter social beredskap.Du kopplas då till en socialsekreterare
 3. Läs mer om Psykiatrisk akutmottagning på 1177.se. Socialtjänsten: 090-16 10 02 eller 090-16 30 50. Socialtjänsten kan ge stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation. Om du behöver akut hjälp på grund av till exempel våld och övergrepp,.
Center mot hemlöshet

Socialtjänstens mottagning. Till socialtjänstens mottagning vänder du dig om du inte har en kontakt med socialtjänsten sedan tidigare. Du kan kontakta mottagningen både gällande stöd för dig själv men även om du är orolig för någon annan Socialtjänsten hjälper oss när vi behöver samhällets stöd. Med hjälp av bättre teknik och bättre system kan vägarna till hjälp kortas och fler kan komma till jobb och självständighet. En app med samhällsinformation på olika språk är ett konkret exempel. Det är dags att modernisera socialtjänsten i Stockholm och i andra kommuner Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller anda akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Dagtid, mottagningsenheten, 090-16 10 02 Ring 090-16 10 02 Måndag-onsdag, fredag: 8.30-9.30, 13.00-16.00 Torsdag: 8.30-09.30, 13.00-16.00 Under. Hos 1177 Vårdguiden hittar du mer information samt vårdcentraler. Socialtjänsten Expandera. Kontakta socialtjänsten i Täby om du behöver stöd eller misstänker att en annan person behandlas illa. Hos socialtjänsten kan du få rådgivning eller göra en anmälan Akut hjälp. Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp. SOS Alarm 112. Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exempelvis polis, ambulans, räddningstjänst/brandkår ring 112.Berätta vad som har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. . Telefonlinjen är öpp

Här kan du läsa om det stöd som socialtjänsten i Varbergs kommun kan erbjuda barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Du får också hjälp att hitta andra kontaktvägar du kan behöva för stöd och hjälp som till exempel länkar till information från sjukvården Läs mer om kris i livet på 1177. Riskbruk och missbruk. Om du testat droger och alkohol tidigare eller använder det idag så kan du kontakta skolans elevhälsa eller Socialtjänsten för råd och stöd. Läs mer om riskbruk och missbruk på 1177. Mariamottagning för unga På webbplatsen 1177 kan du hitta och jämföra vård på vårdcentraler och familjeläkarmottagningar eller motsvarande i Kronoberg. Där finns fakta och råd om olika hälsotillstånd, Ansökan enligt socialtjänstlagen . Personligt ombud. Till toppen av sidan. Uppvidinge kommun Hälso- och sjukvården, det vill säga vårdgivare kan idag kommunicera via meddelanden med invånare i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om sådana inte står till buds av olika skäl kan ett alternativ vara att svara per sms med uppmaning att kontakta socialtjänsten. Ovan svar gäller även för e-post

1 § Regionen får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare Orosanmälan till socialtjänsten För frågor om vård använd 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring 1177, alternativt ring din mottagning eller avdelning . Förnamn Efternamn. Meddelande * E-post * Telefonnummer. Skicka kopia på meddelande socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). (Källa: www.1177.se samt Socialstyrelsens Handbok Våld). Under barn- och ungdomsåren formas många av de värdering och beteenden som en person bär med sig livet igenom I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser Covid-19 vaccination Folkhälsomyndighetens prioritering. Fas 1. I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp

Socialtjänsten på 1177

 1. Reservlistan är stängd. Reservlistan för covid-vaccination på Fållan i Stockholm är för tillfället stängd. När listan öppnar igen kommer du kunna anmäla dig via ett telefonnummer, inte via mail eller den digitala tjänsten.Vi kommer informera på den här sidan när listan öppnas, du kan också signa upp dig här för att få information om covid-vaccinationen via mail eller sms
 2. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala jourverksamheter och bistå med tillfälligt skyddat boende. Hälso- och sjukvården Vårdguiden 1177 har bland annat information för dig som utsatts för våld i nära relationer
 3. 1177, det är numret till sjukvårdsrådgivningen. Till 1177 kan du ringa dygnet runt och få råd av en sjuksköterska eller hjälp med att hitta rätt i vården. På samma sätt som det i dag finns ett nationellt nödnummer 112 och 11414 till Polisen, är målet att använda det enkla numret 1177 när du behöver komma i kontakt med sjukvården - oavsett var du befinner dig i Sverige
 4. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd. Ansök om hjälp Barn, ungdomar och föräldrar kan själva kontakta socialtjänsten, via Borlänge kommuns servicecenter, för att få information eller för att ansöka om olika former av hjälp och stöd
 5. På www.1177.se hittar du kontakt-uppgifter och information för ditt landsting. Du kan också ringa 1177 och fråga vart du ska vända dig. När du vänder dig till socialtjänsten för att få stöd så kallas det att du gör en ansö-kan. Det kan ske med ett enkelt samtal
 6. Socialtjänsten bygger på frivillighet och samarbete Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger på frivillighet och utformas tillsammans med de berörda. Det är endast i de mest allvarliga fallen, då barnet eller ungdomens hälsa eller utveckling allvarligt riskeras, som socialtjänsten tvingas ingripa mot ungdomens eller föräldrarnas vilja
 7. Blankett för anmälan till socialtjänsten finns på socialstyrelsens hemsida eller hemsida för Våld i kan också försegla den = man kommer inte åt journalen samt tjänster såsom bokade besök via 1177. Vid behov av brådskande blockering eller försegling ring VGR IT 010-47 37 100, knappval 5. Ang

Varbergs kommun och i Region Halland vaccinerar nu under våren omsorgstagare, delar av personalen och kommuninvånare mot covid-19. Målet är att alla som vill vaccineras ska få vaccin till mitten på sommaren. Här nedan får du information om hur vaccinationsinsatsen fortskrider, när olika grupper vaccineras och av vem 1177.se. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. 1177.se . Socialtjänsten har ett viktigt ansvar i stödet till personer med behov av missbruksvård och ekonomiskt bistånd Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Där kan du få hjälp om du mår dåligt. Det vanligaste är att prata med någon, för att reda ut varför du mår dåligt och hur du kan få hjälp. Det brukar vara bra om föräldrar eller andra vuxna också är med

I vissa fall kan du få stöd från socialtjänsten för att lösa ditt boende. Det krävs att du har gjort allt du kan för att försöka planera för och ordna bostad på egen hand, men fortfarande inte lyckats med att ordna din boendesituation Socialtjänsten Socialtjänsten 1177 - Vårdguiden Du kan ringa 1177 dygnet runt för att få sjukvårdsrådgivning och prata med en sjuksköterska. På webbplatsen finns fakta och information om hälsa och sjukdomar. Du kan också hitta mottagningar nära dig..

Insatser enligt Socialtjänstlagen SoL. Ansök om färdtjänst direkt i 1177 Vårdguidens e-tjänst (kräver inloggning) Parkeringstillstånd Trygghetsavdelningen. Övrigt. Tillgänglighet på allmän plats Funka Varberg - Fritid för funktionsnedsatta. Senast ändrad: 2021-03-31 På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad du kan göra själv för att må bättre och var du kan söka hjälp om du behöver det. 1177 Vårdguiden - om att må bra psykiskt Kontakta socialtjänsten i Tyresö vid or I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar skall anmäla till socialtjänsten om de får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa. 1177.se - när barn far illa. Socialtjänstlagen (SoL) Relaterade dokument Socialtjänsten kan hjälpa till att bedöma om du har rätt att få tandvård inom ramen för socialtjänstlagen om du saknar bostad och inte har råd med tandvård. På vissa orter i landet finns särskilda läkarmottagningar för hemlösa där du kan få sjukvård och få en hänvisning till tandvård Här hittar du information om det stöd kommunen kan ge till dig i olika faser i livet. Det kan handla om stöd till äldre personer som behöver hjälp för att klara vardagssysslorna i hemmet. Det kan också vara en familj som behöver rådgivning och stöd

Video: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid

Lex Sarah. Om ett missförhållande är allvarligt eller risk för ett allvarligt missförhållande inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska verksamhetsansvarig anmäla det till IVO Vi har dock anmälningsskyldighet (socialtjänstlagen 14 kap 1§) som innebär om vi i samtal får veta något som gör att vi känner oro för ett barns situation, är vi skyldiga att anmäla denna oro till socialtjänsten. Följ länken 1177 Där klickar du på kontakta mig

Socialtjänsten - Um

Lagen om vård av unga - LVU. LVU ger socialtjänsten skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavare eller den unge själv motsätter sig. Ställningstagandena sker i situationer som ofta präglas av komplex problematik, motstridiga intressen och tidspress En anmälan om att ett barn misstänks fara illa leder inte alltid till att socialtjänsten inleder en utredning. När en anmälan kommer in gör socialtjänsten en förhandsbedömning. Under förhandsbedömningen inhämtas mer information kring barnets situation Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer. Vid akuta nödsituationer: 112 Polisen: 114 14. Socialtjänsten Vid akuta händelser under dagtid som rör socialtjänsten för barn och unga 0-20 år, ring 0651-34 00 73. Vid akuta händelser under dagtid som rör socialtjänsten för vuxna med beroendeproblem.

Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling till dig som har problem med alkohol eller andra droger samt stöd till anhöriga. Misstanke om barn som far illa. Socialtjänsten utreder hur barn och unga har det och om det finns oro för att barn inte har en trygg uppväxtmiljö att utveckla socialtjänsten för att därmed på sikt uppnå en jämnare och högre kvalitet för Sveriges socialtjänst. Erbjudandet innebär: • Koncept för introduktion och kompetensutveckling för medarbetare i olika områden inom socialtjänsten . Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall, misshandel eller vid pågående brott. Du hamnar då hos SOS Alarm. Till socialtjänsten kan du ringa om du upplever att du eller någon annan inte har det bra och behöver hjälp. Socialtjänsten når du via receptionen 0392-141 7 Socialtjänstlagen (SoL) är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte reglerar rättigheter för dig som person, utan beskriver vilka skyldigheter vi som kommun har. Lagen styr i stort sett all social verksamhet i kommunen. Det kan gälla stöd till barn och unga,. Sjukvårdsupplysningen 1177. Om du eller någon i din familj har blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ska du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym, att inte berätta vem du är. Telefonnummer: 0303-73 00 32 eller 0303-73 00 33

Socialtjänst - Wikipedi

Socialtjänsten efterfrågar därför alltid en skriftlig anmälan från professionella som komplement till en muntlig anmälan. Allmänheten bör anmäla misstankar om att barn far illa I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden, 14 kap. 1 c § SoL Socialtjänsten. social.omsorg@hudiksvall.se. Växel: 0650-190 00. Elevhälsan. larande@hudiksvall.se. Växel: 0650-190 00. Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog eller specialpedagog Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och uppgifter kommer att behandlas av socialtjänsten i kommunen enligt gällande lagar, till exempel socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Klicka här för att läsa mer om GDPR. 1177 Vårdguiden om när barn far illa Senast uppdaterad: 2021-03-31. Dela artikeln med en.

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Svensk

Socialtjänsten i den kommun som du är folkbokförd i. Hälso- och sjuk­vården. Vårdguiden 1177 har bland annat information för dig som utsatts för våld i nära relationer och om övergrepp och sexuella trakasserier. Webbplats för Vårdguiden 1177 1177 Vårdguiden. Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, När socialtjänsten är stängd och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till Sociala jouren Syd. Telefon Sociala jouren Syd larmnummer 112. Telefon 040-626 80 00. Webbplats Socialtjänsten Svedala kommun. Psykiatrisk akutmottagning

Stöd till anhöriga och anhörigstöd - Socialstyrelse

Socialtjänsten i Tranås arbetar för att erbjuda hjälp och stöd om du lever i en relation som innehåller våld. Vuxenteamets öppenvård i Tranås erbjuder fem frivilliga anonyma samtal om du behöver rådgivning eller tillfälligt stöd. 1177.se Utsatt för våld Telefonnummer: 1177. Polis Socialtjänsten Säter - 0225-55 165. Socialtjänsten - Individ och familjeomsorgen kan du under kontorstid ringa till för att få råd, stöd och hjälp. Socialjour - 112. Socialjouren betjänar flera av länets kommuner däribland Säter

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni

Ring 020-22 00 60 för kostnadsfri psykologisk hjälp, öppet klockan 13-22 alla dagar.Koll på socKoll på soc som svarar på barns frågor om socialtjänsten. Informationen utgår ifrån barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten

 • Coinbase ETH staking.
 • Singapore ETF Vanguard.
 • Cape Coral hus till Salu.
 • Georgia real estate broker practice exam.
 • Check ETH balance API.
 • Anteckningsbok Linjerad A5 inbunden.
 • Dogecoin vs XRP Reddit.
 • Quy định pháp luật về tiền ảo.
 • Nulpunten berekenen breuk.
 • Herald digital edition.
 • Portfolio Builder Chase.
 • What does category insight mean.
 • Radeon VII Ethereum.
 • NEFCO catalog.
 • This Morning Spin to Win Yesterday.
 • Handgjorda vigselringar.
 • Vad är Amazon Prime.
 • Coinbase: Ethereum Classic.
 • How to manage amazon tv subscriptions.
 • Magic Curler review.
 • ExpertOption.
 • Ethereum DER AKTIONÄR.
 • Värdering marknadsvärde.
 • BOSS GT 100.
 • Xkcd 1019.
 • Microgaming casinos no deposit bonuses.
 • Bitcoin certifikat.
 • Binance mining pool tutorial.
 • Australian Open live.
 • Lithium ETF Canada.
 • Gränsö Spa paket.
 • Earth 2 buy land.
 • Gratis stichting oprichten.
 • Green Card Amerika aanvragen.
 • Är Zlatan svensk.
 • Book Emoji.
 • Morningstar 5 star funds 2020.
 • Gramfree world sign up.
 • Buffertsparande i fonder.
 • Pick stock forecast.
 • Operation Smile 90 konto.